Welkom op de website van Wijngaard Lunteren.

Wijngaard Lunteren is een hobby-wijngaard die door vier vrienden wordt bestierd: Roel Berends, Hugo Drapers, Gert van Enk en Bert Heijenk. De vrienden hebben de ambitie vanaf 2013 mooie wijnen te maken uit vier druivensoorten. De wijnen zullen louter voor privé-gebruik dienen.

 
 
 
2009
 
Het idee voor het ontwikkelen van Wijngaard Lunteren is ontstaan tijdens een lange winteravond in 2009.
Er werd gebrainstormd door Roel, Gert, Bert en Hugo.
Roel stelde het volgende aan de orde:"Wat kan ik doen met het stuk grond achter ons huis?
Het moet tevens een aangename vrijetijdsbesteding zijn"!
Er werden diverse ideeŽn geopperd. Zo werd ook een wijngaard genoemd. Een ieder leek dat een goed idee.
Roel is direct aan de slag gegaan. Informatie inwinnen bij diverse Nederlanse wijngaarden,
bodemonderzoek laten verrichten, grondwaterpeil laten meten.
 
Na alle onderzoeken ging het licht op groen en werd gestart met het uitmeten van de grond.
Om mee te beginnen was 1000 vierkante meter besproken ! Er werden verschillende producten, waaronder kalk, over het stuk grond gestrooid.
Vervolgens heeft een hulpvaardige boer/tuinman de grond omgeploegd.
 
12 kilo Evangelische Mischung (zaad van diverse veldbloemen) werd besteld en begin maart 2009 door Roel handmatig gezaaid. Evangelische Mischung is een prima meststof voor een nieuw aan te planten wijngaard.
Tevens werd geinformeerd naar het beste type omheining. Een beukenhaag werd besteld en geplaatst.
Dit tegen de invloed van de wind op de druivenstruiken.
Vervolgens werd een waterpomp naast de toekomstige wijngaard gemaakt.
 
De bloemen kwamen al spoedig met grote hoeveelheid uit de grond. Zo ontstond een bonte verzameling van zomerbloemen.
Het eerste jaar van 'de wijngaard' bestond hoofdzakelijk uit het voorbereiden van de bodem.
 
Bert heeft in het najaar een berekening gemaakt voor de indeling van de wijngaard. Hoeveel planten kunnen er geplaatst worden op 1000 vierkante meter grond en hoeveel palen en draad zijn er nodig voor het begeleiden van de druivenplanten/struiken. Er werd gekozen voor 2 witte druiven rassen en 2 rode druiven rassen. Solaris, Cabernet Blanc, Pinotin en een druivensoort zonder naam met enkel een nummer : VB 91-26-4
Deze planten werden bij Vitis Vino in Bentelo besteld. En in april 2010 geleverd.
 
De houten palen, stalen stokken en het ijzerdraad met de overige bevestigings materialen werden besteld.
In het voorjaar van 2010 werd alles geleverd.
 
2010
 
Na de lange winter met veel sneeuw, werd 6 maart de grond bemest en omgeploegd. 
27 maart werd de grond uitgemeten en 132 houten palen werden met behulp van een grote grondboor en een reuzen hamer in de grond geslagen. Tussen alle houten palen werden steeds 4 stalen paaltjes geplaatst. Naast deze stalen paaltjes komen de druiven planten te staan.
 
 
Op 30 april werden de druiven planten gepoot. Met behulp van een grondboor met een diameter van 30 centimeter werden 480 gaten geboord en de planten werden met wijd uitgespreide wortels in de grond geplaatst.
Rondom de nieuwe aanplant werden kartonnen beschermdozen geplaatst, ter voorkoming van het aanvreten van de jonge plantjes door konijnen.
 
 
Tijdens de zomermaanden werd in de wijngaard meerdere malen onderhoud gepleegd. De druivenplantjes werden snel groter en al spoedig moesten de ijzerdraden tussen de palen aangebracht worden. Op vier niveaus werden deze draden aangebracht. 
De bovenste rij bestaat uit 2 naast elkaar gespannen draden, met op elke houten paal een soort veer die open en dicht gezet kan worden, waardoor de planten bij een open stand tussen deze 2 draden door kunnen groeien en bij voldoende lengte van de takken,worden deze veren gesloten. Dit ter versteviging van de loofwand.
Langs de palen en de draden werden de druivenplantjes geleid en vastgemaakt.
De druivenplanten werden meerdere malen in de juiste vorm gesnoeid. Tevens werd er regelmatig onkruid rondom de planten verwijderd. Van de 480 gepootte druivenplanten is slechts 1 plant niet tot wasdom gekomen, dit is vrij bijzonder meestal zijn er meerdere planten die niet aanslaan. 1 op de 100 gemiddeld.
 
 
De beschermdozen lossen na ongeveer een jaar op.
 
In de winter moeten de druivenplanten gesnoeid worden, het beste zou het zijn als dit gebeurt alvorens de sapstromen, in de planten, in het voorjaar weer op gang komen. 
 
Wijn maken 2010
 
Aangezien de druivenplanten eerst tot volle wasdom moeten komen, kunnen de eerste 3 jaren geen druiven geoogst worden in Wijngaard Lunteren. Dit ter bevordering van goede basisplanten en een goede vorm van de loofwand. De druiven die natuurlijk aan de plant groeien, worden in een zo vroeg mogelijk stadium verwijderd. Helaas duurt dit proces 3 jaar.
In 2013 zal de eerste oogst zijn in Wijngaard Lunteren. Aangezien Gert, Bert, Roel en Hugo al die tijd niet stil willen zitten werd besloten bij een nabij gelegen wijngaard ongeveer 100 kilo druiven zelf te oogsten en te verwerken tot wijn. Zodat het proces van wijn maken in 2013 niet nieuw meer is, waardoor de druiven uit de eigen wijngaard goed verwerkt kunnen worden en er een mooie wijn gefabriceerd zal worden in 2013!
 
Op 16 oktober werd, na overleg met de wijngaardenier van Ecofields in Harskamp, besloten dat de druiven rijp waren en geplukt konden worden. Zo werden deze dag 120 kg. Johanniter druiven geplukt door de 4 heren.
Het fotoverslag van deze dag is te zien op: Wijn maken. In het logboek is het gehele proces van wijn maken te lezen.